Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o unieważnieniu Części 2 zamówienia na Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy

Ogłoszenie o unieważnieniu Części 2 zamówienia na Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy

2018-06-22 16:17:30
Przetarg na "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019"

2018-06-22 14:58:07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019" - CZĘŚĆ 2

2018-06-22 09:19:02
Informacja z otwarcia ofert na: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Grodzisk Wielkopolski

2018-06-21 13:50:45
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu dróg gruntowych

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu dróg gruntowych

2018-06-19 15:08:50
Informacja z otwarcia ofert na Dostawę energii elektrycznej

Informacja z otwarcia ofert na Dostawę energii elektrycznej

2018-05-29 11:27:02
Informacja z otwarcia ofert na Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy

Informacja z otwarcia ofert na Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy

2018-05-28 14:44:07
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2018-04-25 10:04:37
Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Grodzisk Wlkp.

2018-04-06 09:51:10