Wybory Samorządowe 2018 

 

 

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


INFORMACJA DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W POZNANIU Z DNIA 22 LUTEGO 2018 R. O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W POZNANIU ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO.

INFORMACJA NA TEMAT URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH.

UCHWAŁA NR XLVI/318/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach samorządowych.

UCHWAŁA NR XLVIII/322/2018 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM w sprawie podziału Gminy Grodzisk Wielkopolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 


Liczba odwiedzin : 847
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Pierzyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Pierzyński
Czas wytworzenia: 2018-01-16 11:29:36
Czas publikacji: 2018-04-27 09:34:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak