Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA BURMISTRZA O WYDANYM POSTANOWIENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

2018-07-10 11:30:54
Obwieszczenie o wydanej Decyzji Środowikowej : WOŚ.6220.12.17/18

O B W I E S Z C Z E N I E

B U R M I S T R Z A   G R O D Z I S K A   W I E L K O P O L S K I E G O

2018-06-27 13:53:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O WYDANEJ SECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

WOŚ.6220.5.2018

2018-06-08 08:00:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO O ŻŁOŻONYM WNIOSKU INWESTORA

 

GRODZISKA  WIELKOPOLSKIEGO

2018-06-07 07:45:53
WYDANA DECYZJA ŚRODOWISKOWA DLA INWESTORA: POWIAT GRODZISKI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

2018-05-11 09:04:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O WYDANYM POSTANOWIENIU

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKLIEGO

 

2018-04-19 10:56:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Budowa chlewni wraz z infrastrukturą niezbedną do prawidłowego funkcjonowania na działce oznaczonej nr 286, w Słocinie"

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

2018-04-17 14:29:53
OBWIESZCZENIE - SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W POZNANIU - dotyczy: Wytwórnia Parkietów DĄBEX Sp. z o.o, Sp.K ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

OBWIESZCZENIE

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

2018-04-17 10:30:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O ZŁOŻONYM RAPORCIE PRZEZ INWESTORA: ANSŁAW SP.Z O.O

Zawiadomienie - obwieszczenie

      o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem

      społeczeństwa

dotyczy: Inwestor:ANSŁAW Sp. z o.o ul. Piaskowa 9, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

2018-04-04 13:05:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O ZŁOŻONYM WNIOSKU INWESTORA - dotyczy: WOŚ.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

dotyczy: opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewziecia

2018-04-03 12:38:35