Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki postępowania na wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu

Wyniki postępowania na wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu

2018-03-19 11:05:26
Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR 18/2018
BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

w sprawie: wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-03-09 09:00:26
Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO

w sprawie: wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-03-09 08:53:52
Obwieszczenie

Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

2018-03-07 11:05:11
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kurowie

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

2018-03-05 11:20:22
Budżet obywatelski 2018

2018-02-26 13:22:47
Ogłoszenie wyników w sprawie otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu opieki społecznej

2018-01-04 08:42:49
Ogłoszenie

2017-12-28 14:00:38
Ogłoszenie

2017-12-28 13:59:31
Zarzadzenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego z zakresu opieki społecznej

2017-12-05 14:01:53