Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyborze na modernizację budynku SP2 

 

Ogłoszenie o wyborze na modernizację budynku SP2

 

Grodzisk Wlkp., 16 kwietnia 2018 roku

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.)
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim”

wybrano ofertę firmy:
UB Szałata Sp. z o.o.
60-232 Poznań, ul. Niegolewskich 10/7
za cenę 1.253.943,97 zł brutto, gwarancja 60 m-cy.
Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ i jest korzystna w oparciu o ustalone kryteria (liczba pkt w kryterium cena 60,00; gwarancja 40,00; punktacja łączna 100,00).

    Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lubik
Czas wytworzenia: 2018-04-16 14:23:23
Czas publikacji: 2018-04-16 14:23:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-30