Wersja archiwalna

Ogłoszenie o zamówieniu na Rozwój elektronicznych systemów obsługi oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy  

 

Ogłoszenie o zamówieniu na Rozwój elektronicznych systemów obsługi oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy

 

    Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.), zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 11 kwietnia 2018 roku oraz opublikowanym w Dz.U.U.E nr 2018/S 072-159146 w dniu 13 kwietnia 2018 roku na:

Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski


1.    Przedmiotem zamówienia jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Grodzisk Wielkopolski.
Zadanie obejmuje zakup niezbędnego sprzętu oraz wdrożenie systemów, polegające na :
- rozbudowie warstwy serwerowej w serwerowniach obsługujących sieć,
- zakupie urządzeń elektronicznych tj. komputery, urządzenia kopiujące, macierze dyskowe, urządzenia klasy UTM,
- rozbudowie zasilania awaryjnego;
- systemie WiFI,
Elektroniczne systemy wdrożone zostaną w następujących jednostkach: Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 1; Gimnazjum, Przedszkole Gminne, Biblioteka Publiczna, ZEAS, Centrum Kultury Rondo, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Grąblewie, Szkoła Podstawowa w Słocinie, Szkoła Podstawowa w Kąkolewie, Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie.
Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy i nieużywany. Zadanie zostało podzielone na 6 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do siwz.
2.    Treść opublikowanego ogłoszenia w załączeniu.
3.    SIWZ dostępna na stronie internetowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załączniki:
1)    Treść ogłoszenia
2)    SIWZrozwojsystemow

 

Załączniki

2018-OJS072-159146-pl.pdf

Data: 2018-04-13 12:18:16 Rozmiar: 196.1k Format: .pdf Pobierz

SIWZrozwojsystemow.rar

Data: 2018-04-13 12:18:16 Rozmiar: 1.59M Format: .rar Pobierz
Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lubik
Czas wytworzenia: 2018-04-13 11:57:46
Czas publikacji: 2018-04-13 12:18:16
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-30