Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyborze remont dworzec Ujazd 

 

Ogłoszenie o wyborze remont dworzec Ujazd

 

Grodzisk Wlkp., 09 marca 2018 roku

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.)
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Remont budynku po byłym dworcu w Ujeździe na potrzeby turystyki i rekreacji”

wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela
64-030 Śmigiel, ul. Wodna 16
za cenę 323.496,49 zł brutto, gwarancja 36 m-cy.
Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ i jest korzystna w oparciu o ustalone kryteria (liczba pkt w kryterium cena 60,00; gwarancja 40,00; punktacja łączna 100,00).

    Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lubik
Czas wytworzenia: 2018-03-09 13:41:54
Czas publikacji: 2018-03-09 13:41:54
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-23