Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyborze ulica Słowackiego 

 

Ogłoszenie o wyborze ulica Słowackiego

 

Grodzisk Wlkp., 07 marca 2018 roku

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.)
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
informuje, że w postępowaniu przetargowym na:

„Przebudowę ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.”

wybrano ofertę firmy:
Z.D.B. NOJAN Jan Nowak
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Gorzelniana 7
za cenę 2.485.593,28 zł brutto, gwarancja 36 m-cy.
Wybrana oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ i jest korzystna w oparciu o ustalone kryteria (liczba pkt w kryterium cena 60,00; gwarancja 40,00; punktacja łączna 100,00).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów, nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lubik
Czas wytworzenia: 2018-03-07 12:37:28
Czas publikacji: 2018-03-07 13:08:47
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-21