Wersja archiwalna

Informacja z otwarcia ofert ulica Słowackiego 

 

 

Grodzisk Wlkp., dnia 22 lutego 2018 roku

Informacja z otwarcia ofert na:
Przebudowę ulicy Słowackiego w Grodzisku Wlkp.

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na wykonanie zadania przeznaczono kwotę 2.200.000,00 zł brutto, natomiast oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. Z.D.B. NOJAN Jan Nowak
    62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Gorzelniana 7
    Cena oferty: 2.485.593,28 zł brutto Gwarancja: 36 miesięcy
    termin wykonania, warunki płatności - zgodnie z siwz
 

Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Lubik
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Lubik
Czas wytworzenia: 2018-02-22 11:10:30
Czas publikacji: 2018-02-22 11:10:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-14